🦆 Vịt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevịt
GoogleN/A
TwitterCon vịt
Unicodevịt
Từ đồng nghĩachim
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Vịt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦆 1F986 vịt