🐔 Gà

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Apple
GoogleGà con
Twitter
Unicode
Từ đồng nghĩachim
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Gà biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐔 1F414