🦤 Chim cưu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechim dodo
GoogleN/A
TwitterChim Dodo
Unicodechim cưu
Từ đồng nghĩaMauritius, chim, cổ xưa, lớn và tuyệt chủng
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Chim cưu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦤 1F9A4 chim cưu