🐦 Chim

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechim
GoogleChim
TwitterChim
Unicodechim
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Chim biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐦 1F426 chim