🐤 Gà con

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegà con
GoogleGà con
TwitterGà con
Unicodegà con
Từ đồng nghĩachim và gà
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Gà con biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐤 1F424 gà con