🐧 Chim cánh cụt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechim cánh cụt
GoogleChim cánh cụt
TwitterChim cánh cụt
Unicodechim cánh cụt
Từ đồng nghĩachim
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

Chim cánh cụt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐧 1F427 chim cánh cụt