🐓 Gà trống

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegà trống
GoogleGà trống
TwitterGà trống
Unicodegà trống
Từ đồng nghĩachim
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Gà trống biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐓 1F413 gà trống