📂 Thư mục tệp mở

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecặp tài liệu mở
GoogleMở thư mục tệp
TwitterMở thư mục chứa tệp
Unicodethư mục tệp mở
Từ đồng nghĩamở, thư mục và tệp
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Thư mục tệp mở biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📂 1F4C2 thư mục tệp mở