🟢 Hình tròn màu xanh lá cây

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình tròn màu lục
GoogleN/A
TwitterHình tròn màu xanh lá
Unicodehình tròn màu xanh lá cây
Từ đồng nghĩahình học, hình tròn, màu xanh lá, màu xanh lá cây, vòng tròn, xanh lá và xanh lục
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻđiểm đạn | vòng tròn biểu tượng cảm xúc | biểu tượng cảm xúc tốt | biểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Hình tròn màu xanh lá cây biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🟢 1F7E2 hình tròn màu xanh lá cây