🟡 Hình tròn màu vàng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình tròn màu vàng
GoogleN/A
TwitterHình tròn màu vàng
Unicodehình tròn màu vàng
Từ đồng nghĩahình học, hình tròn, màu vàng và vòng tròn
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻvòng tròn biểu tượng cảm xúc | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Hình tròn màu vàng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🟡 1F7E1 hình tròn màu vàng