🔘 Nút radio

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenút tròn
GoogleNút đài
TwitterNút radio
Unicodenút radio
Từ đồng nghĩahình học, nút và radio
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻđiểm đạn | Đánh dấu biểu tượng cảm xúc | vòng tròn biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Nút radio biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔘 1F518 nút radio