🟠 Hình tròn màu cam

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình tròn màu cam
GoogleN/A
TwitterHình tròn màu cam
Unicodehình tròn màu cam
Từ đồng nghĩada cam, hình học, hình tròn, màu cam và vòng tròn
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻđiểm đạn | vòng tròn biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Hình tròn màu cam biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🟠 1F7E0 hình tròn màu cam