🔺 Tam giác màu đỏ trỏ lên trên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletam giác màu đỏ trỏ lên trên
GoogleHình tam giác đỏ một đỉnh trỏ lên
TwitterTam giác màu đỏ chỉ lên trên
Unicodetam giác màu đỏ trỏ lên trên
Từ đồng nghĩahình học, lên và màu đỏ
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Tam giác màu đỏ trỏ lên trên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔺 1F53A tam giác màu đỏ trỏ lên trên
🔻1F53Btam giác màu đỏ trỏ xuống dưới, Tam giác đỏ một đỉnh trỏ xuống hoặc Tam giác màu đỏ chỉ xuống dưới