⚫ Hình tròn màu đen

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình tròn màu đen
GoogleVòng tròn đen trung bình
TwitterHình tròn màu đen
Unicodehình tròn màu đen
Từ đồng nghĩahình học và hình tròn
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | điểm đạn | vòng tròn biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Hình tròn màu đen biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
26AB hình tròn màu đen
⚫️ 26AB FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn