🔴 Hình tròn màu đỏ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình tròn màu đỏ
GoogleVòng tròn đỏ lớn
TwitterHình tròn màu đỏ
Unicodehình tròn màu đỏ
Từ đồng nghĩahình học, hình tròn và đỏ
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻđiểm đạn | Biểu tượng cảm xúc máy ảnh | vòng tròn biểu tượng cảm xúc | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Hình tròn màu đỏ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔴 1F534 hình tròn màu đỏ