🟤 Hình tròn màu nâu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình tròn màu nâu
GoogleN/A
TwitterHình tròn màu nâu
Unicodehình tròn màu nâu
Từ đồng nghĩahình học, hình tròn, màu nâu và vòng tròn
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻđiểm đạn | vòng tròn biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Hình tròn màu nâu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🟤 1F7E4 hình tròn màu nâu