🟣 Hình tròn màu tím

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình tròn màu tím
GoogleN/A
TwitterHình tròn màu tím
Unicodehình tròn màu tím
Từ đồng nghĩahình học, hình tròn, màu tím, tía và vòng tròn
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻđiểm đạn | vòng tròn biểu tượng cảm xúc | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Hình tròn màu tím biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🟣 1F7E3 hình tròn màu tím