⬜ Hình vuông lớn màu trắng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình vuông lớn màu trắng
GoogleHình vuông lớn màu trắng
TwitterHình vuông màu trắng lớn
Unicodehình vuông lớn màu trắng
Từ đồng nghĩahình học và hình vuông
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Hình vuông lớn màu trắng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2B1C hình vuông lớn màu trắng
⬜️ 2B1C FE0F (*)
◻️25FB FE0Fhình vuông trung bình màu trắng, Hình vuông trắng trung bình hoặc Hình vuông màu trắng độ lớn vừa phải
25FB (*)
25FDhình vuông nhỏ vừa màu trắng, Hình vuông trắng nhỏ trung bình hoặc Hình vuông màu trắng nhỏ vừa phải
◽️25FD FE0F (*)
▫️25AB FE0Fhình vuông nhỏ màu trắng, Hình vuông trắng nhỏ hoặc Hình vuông màu trắng nhỏ
25AB (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn