💠 Hình thoi có dấu chấm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình thoi có dấu chấm bên trong
GoogleHình kim cương có dấu chấm bên trong
TwitterHình kim cương có chấm bên trong
Unicodehình thoi có dấu chấm
Từ đồng nghĩabên trong, hài hước, hình học, hình thoi và hình thoi có chấm
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh | điểm đạn

Hình ảnh

Hình thoi có dấu chấm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💠 1F4A0 hình thoi có dấu chấm