⬛ Hình vuông lớn màu đen

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình vuông lớn màu đen
GoogleHình vuông lớn màu đen
TwitterHình vuông màu đen lớn
Unicodehình vuông lớn màu đen
Từ đồng nghĩahình học và hình vuông
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | điểm đạn

Hình ảnh

Hình vuông lớn màu đen biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2B1B hình vuông lớn màu đen
⬛️ 2B1B FE0F (*)
◼️25FC FE0Fhình vuông trung bình màu đen, Hình vuông đen trung bình hoặc Hình vuông màu đen độ lớn vừa phải
25FC (*)
25FEhình vuông nhỏ vừa màu đen, Hình vuông đen nhỏ trung bình hoặc Hình vuông màu đen nhỏ vừa phải
◾️25FE FE0F (*)
▪️25AA FE0Fhình vuông nhỏ màu đen, Hình vuông đen nhỏ hoặc Hình vuông màu đen nhỏ
25AA (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn