⬛ Hình vuông lớn màu đen

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình vuông lớn màu đen
GoogleHình vuông lớn màu đen
TwitterHình vuông màu đen lớn
Unicodehình vuông lớn màu đen
Từ đồng nghĩahình học và hình vuông
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | điểm đạn

Hình ảnh

Hình vuông lớn màu đen biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2B1B hình vuông lớn màu đen
⬛️ 2B1B FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn