🟧 Hình vuông màu cam

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình vuông màu cam
GoogleN/A
TwitterHình vuông màu cam
Unicodehình vuông màu cam
Từ đồng nghĩada cam, hình học, hình vuông, màu cam và ô vuông
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học

Hình ảnh

Hình vuông màu cam biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🟧 1F7E7 hình vuông màu cam