⚪ Hình tròn màu trắng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình tròn màu trắng
GoogleVòng tròn trắng trung bình
TwitterHình tròn màu trắng
Unicodehình tròn màu trắng
Từ đồng nghĩahình học và hình tròn
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
ThẻĐánh dấu biểu tượng cảm xúc | vòng tròn biểu tượng cảm xúc | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Hình tròn màu trắng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
26AA hình tròn màu trắng
⚪️ 26AA FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn