🟥 Hình vuông màu đỏ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình vuông màu đỏ
GoogleN/A
TwitterHình vuông màu đỏ
Unicodehình vuông màu đỏ
Từ đồng nghĩahình học, hình vuông, màu đỏ và ô vuông
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Hình vuông màu đỏ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🟥 1F7E5 hình vuông màu đỏ