🟨 Hình vuông màu vàng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình vuông màu vàng
GoogleN/A
TwitterHình vuông màu vàng
Unicodehình vuông màu vàng
Từ đồng nghĩahình học, hình vuông, màu vàng và ô vuông
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Hình vuông màu vàng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🟨 1F7E8 hình vuông màu vàng