🔵 Hình tròn màu lam

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình tròn màu lam
GoogleVòng tròn xanh lam lớn
TwitterHình tròn màu xanh dương
Unicodehình tròn màu lam
Từ đồng nghĩahình học, hình tròn và màu lam
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh | điểm đạn | vòng tròn biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Hình tròn màu lam biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔵 1F535 hình tròn màu lam