🪵 Gỗ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegỗ
GoogleN/A
TwitterGỗ
Unicodegỗ
Từ đồng nghĩagỗ, gỗ xẻ, khúc gỗ, thanh gỗ và xây dựng
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà

Hình ảnh

Gỗ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪵 1FAB5 gỗ