🏚️ Ngôi nhà bỏ hoang

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengôi nhà bỏ hoang
GoogleDerelict house building
TwitterNhà ở bỏ hoang
Unicodengôi nhà bỏ hoang
Từ đồng nghĩabỏ hoang và ngôi nhà
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà

Hình ảnh

Ngôi nhà bỏ hoang biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏚️ 1F3DA FE0F ngôi nhà bỏ hoang
🏚 1F3DA (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn