🏰 Lâu đài

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleLâu đài Châu Âu
GoogleLâu đài ở Châu Âu
TwitterLâu đài châu Âu
Unicodelâu đài
Từ đồng nghĩakiểu Châu Âu
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà
Thẻbiểu tượng cảm xúc vương miện

Hình ảnh

Lâu đài biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏰 1F3F0 lâu đài