🏢 Tòa nhà văn phòng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletòa nhà văn phòng
GoogleTòa nhà văn phòng
TwitterTòa nhà văn phòng
Unicodetòa nhà văn phòng
Từ đồng nghĩatòa nhà
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà

Hình ảnh

Tòa nhà văn phòng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏢 1F3E2 tòa nhà văn phòng