🏫 Trường học

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrường học
GoogleTrường học
TwitterTrường học
Unicodetrường học
Từ đồng nghĩatòa nhà
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà

Hình ảnh

Trường học biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏫 1F3EB trường học