🏭 Nhà máy

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenhà máy
GoogleNhà máy
TwitterNhà máy
Unicodenhà máy
Từ đồng nghĩatòa nhà
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà

Hình ảnh

Nhà máy biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏭 1F3ED nhà máy