🛖 Túp lều

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelều
GoogleN/A
TwitterTúp lều
Unicodetúp lều
Từ đồng nghĩalều tròn, nhà, nhà tròn và túp lều
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà

Hình ảnh

Túp lều biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛖 1F6D6 túp lều