🏛️ Tòa nhà cổ điển

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletòa nhà cổ điển
GoogleClassical building
TwitterTòa nhà cổ điển
Unicodetòa nhà cổ điển
Từ đồng nghĩacổ điển
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà

Hình ảnh

Tòa nhà cổ điển biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏛️ 1F3DB FE0F tòa nhà cổ điển
🏛 1F3DB (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn