🏠 Ngôi nhà

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengôi nhà
GoogleXây nhà
TwitterNhà ở
Unicodengôi nhà
Từ đồng nghĩanhà
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà

Hình ảnh

Ngôi nhà biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏠 1F3E0 ngôi nhà
🏡1F3E1nhà có vườn hoặc Nhà có sân vườn
🏘️1F3D8 FE0Fnhững ngôi nhà, House buildings, Nhà ở hoặc một nhóm những ngôi nhà
🏘1F3D8 (*)