🏥 Bệnh viện

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebệnh viện
GoogleBệnh viện
TwitterBệnh viện
Unicodebệnh viện
Từ đồng nghĩabác sĩ và thuốc
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà
Thẻbiểu tượng cảm xúc bị bệnh

Hình ảnh

Bệnh viện biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏥 1F3E5 bệnh viện