🏟️ Sân vận động

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesân vận động
GoogleStadium
TwitterSân vận động
Unicodesân vận động
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà
Thẻbiểu tượng cảm xúc trò chơi

Hình ảnh

Sân vận động biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏟️ 1F3DF FE0F sân vận động
🏟 1F3DF (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn