🪨 đá

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđá
GoogleN/A
TwitterHòn đá
Unicodeđá
Từ đồng nghĩahòn đá, nặng, rắn, tảng đá, xây dựng, đá, đá cuội và đất
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

đá biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪨 1FAA8 đá