🗽 Tượng Nữ thần Tự do

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleTượng nữ thần Tự do
GoogleTượng nữ thần tự do
TwitterTượng nữ thần tự do
UnicodeTượng Nữ thần Tự do
Từ đồng nghĩabức tượng và tự do
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà
ThẻBiểu tượng cảm xúc máy ảnh | biểu tượng cảm xúc cô gái

Hình ảnh

Tượng Nữ thần Tự do biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗽 1F5FD Tượng Nữ thần Tự do