🏨 Khách sạn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhách sạn
GoogleKhách sạn
TwitterKhách sạn
Unicodekhách sạn
Từ đồng nghĩatòa nhà
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà

Hình ảnh

Khách sạn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏨 1F3E8 khách sạn