🧱 Gạch

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegạch
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodegạch
Từ đồng nghĩatường, vữa và đất sét
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà

Hình ảnh

Gạch biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧱 1F9F1 gạch