🏗️ Công trường xây dựng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecông trường xây dựng
GoogleBuilding construction
TwitterCông trình xây dựng
Unicodecông trường xây dựng
Từ đồng nghĩaxây dựng
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà

Hình ảnh

Công trường xây dựng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏗️ 1F3D7 FE0F công trường xây dựng
🏗 1F3D7 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn