📳 Chế độ rung

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechế độ rung
GoogleChế độ rung
TwitterChế độ rung
Unicodechế độ rung
Từ đồng nghĩachế độ, di động, rung, điện thoại và điện thoại di động
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc phim | biểu tượng cảm xúc trên điện thoại | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Chế độ rung biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📳 1F4F3 chế độ rung