⏯️ Nút phát hoặc tạm dừng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng phát/tạm dừng
GoogleBlack right-pointing triangle with double vertical bar
TwitterTam giác chỉ sang phải với hai thanh dọc
Unicodenút phát hoặc tạm dừng
Từ đồng nghĩabên phải, mũi tên, phát, tam giác và tạm dừng
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Nút phát hoặc tạm dừng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⏯️ 23EF FE0F nút phát hoặc tạm dừng
23EF (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn