🔼 Nút đi lên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình tam giác trỏ lên
GoogleTam giác đỏ nhỏ một đỉnh trỏ lên
TwitterTam giác chỉ lên trên
Unicodenút đi lên
Từ đồng nghĩamũi tên, nút và đỏ
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Nút đi lên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔼 1F53C nút đi lên