⏺️ Nút ghi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng ghi
GoogleBlack circle for record
TwitterHình tròn để ghi
Unicodenút ghi
Từ đồng nghĩaghi lại và hình tròn
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video

Hình ảnh

Nút ghi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⏺️ 23FA FE0F nút ghi
23FA (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn