🔅 Nút mờ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng độ sáng thấp
GoogleBiểu tượng độ sáng thấp
TwitterBiểu tượng độ sáng thấp
Unicodenút mờ
Từ đồng nghĩamờ, thấp và độ sáng
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trời | biểu tượng cảm xúc thời tiết | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Nút mờ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔅 1F505 nút mờ
🔆1F506nút sáng hoặc Biểu tượng độ sáng cao