⏹️ Nút dừng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng dừng
GoogleBlack square for stop
TwitterHình vuông để dừng
Unicodenút dừng
Từ đồng nghĩadừng và hình vuông
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video

Hình ảnh

Nút dừng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⏹️ 23F9 FE0F nút dừng
23F9 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn