⏏️ Nút tháo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng tháo
GoogleEject symbol
TwitterBiểu tượng nhả ra
Unicodenút tháo
Từ đồng nghĩatháo
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video

Hình ảnh

Nút tháo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⏏️ 23CF FE0F nút tháo
23CF (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn