⏬ Nút xuống nhanh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehai hình tam giác trỏ xuống
GoogleHai tam giác màu đen trỏ xuống
TwitterHai tam giác chỉ xuống dưới
Unicodenút xuống nhanh
Từ đồng nghĩakép, mũi tên và xuống
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Nút xuống nhanh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
23EC nút xuống nhanh