📶 Vạch ăng-ten

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethanh tín hiệu di động
GoogleĂng-ten có các vạch
TwitterTín hiệu ăng-ten
Unicodevạch ăng-ten
Từ đồng nghĩadi động, vạch, ăng-ten và điện thoại
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc trên điện thoại

Hình ảnh

Vạch ăng-ten biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📶 1F4F6 vạch ăng-ten